Här publiceras valprogrammet

Ordföranden Per-Olof Nutti säger så här om valprogrammet:Det har varit ett omfattande arbete för att få…