Sámi Duodjis – Sameslöjdsstiftelsens framtid?

Sámi Duodji – Sameslöjdstiftlsen bildades 1993 och har snart varit verksam i 30 år.Under tiden har…

Jämställdhet i det politiska arbetet i Sametinget.

År 2019 gjorde Jämställdhetsmyndigheten analysrapporten ”Kvinnor har det tuffare än män inom politiken”. Rapporten visar att…

Här publiceras valprogrammet

Ordföranden Per-Olof Nutti säger så här om valprogrammet:Det har varit ett omfattande arbete för att få…

En analys av de vallistor som partierna kandiderar med till Sametingsvalet

Presentation av partiernas vallistor. Vallistornas fyra första kandidater namnges, vilka är vanligtvis är huvudkandidaterna. NYA SAMISKA…

Samelandspartiets listor inför Sametingsvalet

Här nedan publicerar vi våra fem vallistor inför det kommande Sametingsvalet. Så här kommenterar några av…

“We sing..” 8 mars 2021