Káren-Ann Hurri

Bures! 

Mun lean Hurri Ánte ja Gárena, Per-Ánte ja Mäkitalo Risto ja Kaarina, Monika nieida Káren-Ann Hurri. Lean 25 jahkásaš Gárásavvonlaš gullovaš Rostu/Geaggánvuomi čearrui.

Sáme politihkkálaš áššit maht munje leat dehálaččat leat boazudoallu, dásseárvu, dearvvalašvuohta ja giella. Visot áššit váikkohit nuppi ja geahččalan olles áiggi čuovvut buot, muhto maid bidjat ollu návccaid dasa mii lea áigeguovdil ja dárbbaša fuomášumi. 

Geasset válbmanan lohkamen social entreprenör oahpu, ja jođihan maid iežas fitnodaga. Barggan dáiddain ja soamesin doalan logaldallamit, muhto dajalin ahte lean olles áiggi sámi kultuvrbargi. Lean hutká ja liikon gávdnat kreativa čoavdusiid váttisvuođaide, ja maid čađahit daid čoavdusiid ja mu áigogiid. In liiko monotona bargguide, gilvohallat, inge lohkat(muhto ráhkistan jietnagirjjiid). 

Mun álgen sámepolitihkkain 2014 go álgen Sáminuora stivrii gos ledjen guokte jagi, ja 2017 rájis lean leamašan várra láhttu Sámediggi nuoraid lávdegoađis. 

Hálidivččen ahte Sámediggi “čájeha eanet sámi vuoinna” ja unnida byråkratia. Halidan nannet sámi servodaga rabas- ja lagasvuođa riikaidgaskasas bargguin ja ealli báikkálaš dilalašvuođaiguin ja lágideamiiguin, omd searvviid baktu.

Jáhkán ahte juohke olmmoš sáhttá dušše rievdadit iežasa, ja nu lea dahkan iežas oasi rievdadeamen máilmmi. Movttidahttan buohkaid váldit ovttaskas ovttasvástádusa hábmemis buori sámi boahtteáiggi. 

(Svenska) 

Jag är Káren-Ann Hurri. 25 år från Karesuando med samhörighet i Könkämää Sameby.

Mina samepolitiska hjärtefrågor är rennäring, jämställdhet, hälsa och språk. Ibland behövs mer fokus i spesifika områden, men det är viktigt att alltid ha en översyn och ett holistiskt perspektiv på alla frågor, då de är sammantvinnade.

Till sommaren blir jag klar på en social entreprenörskaps utbildning och driver också eget företag. Jag försörjer mig som konstnär/illustratör och deltids föreläsare men skulle säga att jag är heltids samisk kulturarbetare. Jag är en handlingskraftig problemlösningsorienterad idéspruta. Saker jag helst inte gör är monotona arbeten, tävla eller läsa(men älskar ljudböcker). 

Jag blev initierad till samepolitiken genom Sáminuorra och satt i styrelsen där 2014-2016. Jag har varit ersättare i Sametingets ungdomsråd sedan valet 2017. 

Jag vill verka för ett sameting som fungerar på ett mer samiskt, mindre byråkratiskt sätt. Ett samhälle med närhet och öppenhet till varandra genom gränsöverskridande samarbete och fler lokala engagemang i alla delar av vårt Sápmi. Jag tror att varje person bara kan ändra sig själv och då gjort sin del i att ändra världen. Så jag uppmuntrar till ett gemensamt ansvarstagande för att säkra ett önskvärt framtida Sápmi.