Samelandspartiets listor inför Sametingsvalet

Här nedan publicerar vi våra fem vallistor inför det kommande Sametingsvalet. Så här kommenterar några av kandidaterna sina positioner på listan och varför dom står upp för Samelandspartiets politik.

“Samiid Riikkabellodaga  politihkka lea čájehit ahte leat doaimmalaččat  ja ahte mis leat návccat hábmet boahtevaš sámi servvodaga ,min oktasaš oainnáhusain ja jurdagiid vuođul.
För oss i Samelandspartiet är politik att visa handlingskraft och förmåga att forma framtidens hållbara samiska samhälle utifrån gemensamma visioner och ideer”

Per-Olof Nutti, partiledare. Första plats på Sábmelistan och norra norrbottenslistan

”Mycket tacksam över att jag har fått denna position, trots både ung och relativt oerfaren i gemet. Jag har som målsättning att förvalta möjligheten väl, och är taggad på vad Sametingsvalet har att ge”


Anja Fjellgren Walkeapää, vice partiledare. Första plats på Jämtland/Härjedalslistan

“Under mandatperioden har SáR innehaft fem nämndordförande positioner varav fyra besitts i dagsläget av kvinnor.
En mer jämlik representation av kvinnor och män i olika beslutsfattande positioner leder till förbättrade politiska processer och beslut. Sámiid Riikkabellodat är ett parti som arbetar för jämställdhet och vill att inte bara den formella jämställdheten ska gälla utan även den reella.”

Johanna Njaita, vice partiledare. Andra plats på Sábmelistan och västerbottenslistan

“Vi har varannan damernas därför att det är självklart att kvinnor och män ska vara jämnt representerade och ha samma tillgång till makt och inflytande i Sametinget. Frågan om jämn representation har också betydelse för innehållet i politiken som förs. Vi är övertygade om att det är viktigt för Sápmi att allas kompetenser och kunskaper tas till vara på.”


Ida Inga. Fjärde plats på södra norrbottenslistan

“Det känns kul att unga i vårt parti får ta plats och att det nu även syns på listorna. Vi har bred representation i hela Sápmi och jag tror att det bidrar till en öppenhet och ödmjukhet i partiet. Alla som vill engagera sig får utrymmet att utvecklas inom politiken.”

Káren-Ann Hurri. Andra plats på norra norrbottenslistan

”Det är stort att Sámiid Riikkabellodat ger mig förtroendet att fortsätta driva vår politik i Sametinget ännu en mandatperiod. Att Sámiid Riikkabellodat dessutom varvar både unga och äldre personer och kvinnor och män på vallistorna visar att partiet värnar om att allas kunskap och kompetens ska tas till vara i den framtida samepolitiken”

Ingrid Inga. Andra plats på södra norrbottenslistan

https://www.samelandspartiet.se