Elli-Marie Lundgren

Elli-Mari Lundgren 40 år och med familj. 
Jobbar nu som Enhetschef inom Äldreomsorgen och med en bakgrund från ett familjeföretag inom rennäringen. 

Det viktiga för mig är en rennäring som är hållbar gällande areal och rovdjurstryck. Renen ska ströva fritt och renen förtjänar mer än att bli rovdjursmat i en samhället som efterfrågar närproducerat och ekologiska måltider. Vad som också är viktigt är att våra barn och äldre kan ta del av den kultur och de språk de hör hemma i. Våra barn ska med lätthet kunna flytta med familjen mellan sommar och vinterlandet utan att möta på hinder. 

Och våra äldre ska kunna känna tryggheten att kunna känna sig hemma och bli förstådd utifrån sin kultur och språk. Man ska genom hela livet kunna känna det samiska som en naturlig del. Sist men inte minst så vill jag att samhället sätter straffet för jakten på ren på den nivån det hör hemma. Att döda eller skada en ren är ett skräckexempel på rasism och härskarteknik och straffet bör vara därefter. 

Med dessa hjärtefrågor så känner jag mig trygg att säga att jag hör hemma i Samelandspartiet. Vi är ett parti som är öppet för alla som vill bidra till ett bättre Sápmi och som är beredd att jobba för det vi står för. Ett parti som passar genom hela livet.