Jan Persson

63år bosatt i Valla, Offerdal

Det pratas en del om rättigheter i valdebatterna. Vad som inte nämns är att samiska rättigheter bygger på våran historia. Vi har en historieskrivning som har sina brister. Det beror på att alltför få av våra kulturlämningar i Sápmi är dokumenterat/inventerat . Det saknas undersökningar av olika slag i våra kulturmiljöer. Det behövs mera arkivsök. Samiska namn på platser behövs det forskas på. 

Vad vi behöver är ett samlat institut för forskning om samisk historia. Det är en fråga som sametinget kan driva och kanske nå framgång med. Resultatet kan bli en historieskrivning som tydligt visar på en kolonialistisk flerhundraårig process från staten Sveriges sida. Med en bättre historieskrivning har vi kanske ett bättre utgångsläge när vi jobbar för att styrka våra rättigheter. Den här frågan ämnar jag driva om jag får mandat att vara en av sametingets ledamöter i nästa mandatperiod.

/Jan