Pressmeddelande

Sámiid Riikkabellodat lämnar ett motförslag till Sametingets “Uppdrag att analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och…