Forskning till salu – maktens redskap ?

I Girjasmålet utpekade JK ombud att  universiteten och forskarvärlden  i Sverige i generella termer var allt för samevänlig…