Desinformation av Sara Larsson

Med anledning av Sara Larssons uttalanden i Sameradion om att valen till Sametinget genomfördes med det…

Pressmeddelande 2009-09-02

 Maktallians utan politisk viljeinriktning  Sámiid Riikabelludat har följt debatten i media där de olika partierna haft…

Ny styrelse i sametinget

Under torsdagen kunde Sametingets plenum efter långa förhandlingar välja en ny styrelse. En majoritet av plenums…

Samelandspartiets nya Sametingsledamöter

Ordinarie ledamöter i sametinget: Ingrid Inga Bror Saitton Britt Sparrock Lars-Anders Baer Margret Fjellström Sylvia Simma…

Sametingets nya ledning

Pressmeddelande från Samelandspartiet 2009-06-25 Valesultatet i Sametingsvalet meddelades 26 maj 2009 och sedan dess har det…

”En ny rovdjursförvaltning” – regeringens proposition SOU 2008/09:210

  Regeringen föreslår i sin proposition en ny regionaliserad förvaltning med ökat lokalt inflytande. Enligt regeringen…