Samedemokraterna – ett ”viralt” politiskt parti

Publicerad 2015-02-09

 

 

En lyckad lansering av ett parti

Sällan har väl  ett samiskt politiskt parti fått så mycket uppmärksamhet och dessutom skapat en stor förvirring på alla kanter. En insändare  med en diffus avsändare som blev publicerad på den samiska nationaldagen den 6 februari om svensk invandring satte bollen i rullning. Samtidigt lanserade  partiet ”Samedemokraterna” en egen hem-sida där man utvecklade sitt budskapet.

Dagen efter

Efter den första chocken börjar omvärlden fråga sig vad hände, vad var budskapet, vem var avsändare och vad var det egentliga syftet med lanseringen av partiet. Vid en lite mer källkritisk  kontroll visade sig att person Gustav Tuolja inte existerar och den angivna adressen går till en fastighet som ägs bolaget Boliden.

En viral passning

Lanseringen av partiet Samedemokraterna är på många sätt en viral ironisk passning som började leva sitt eget liv och frågan är nu dels hur stor denna sak kan  bli, dels  hur länge den kommer att leva.  Viral marketing är en marknadsföringsmetod som grundar sig på ett budskap, tjänst eller produkt som är så unik och intresseväckande att de individer som exponeras för den har en stor benägenhet att, utan incitament, sprida den vidare till sin bekantskapskrets En vanligt förekommande metod hos företag som önskar att marknadsföra sig på detta sätt är att förse personer (även fiktiva personer) som uppfattas att ge rätt image åt det företaget har att erbjuda med företagets varor/tjänster. Personer som använder företagens varor/tjänster och som har det som företaget uppfattar som rätt image påverkar ofta sin omgivning att köpa liknande varor/tjänster. Metoden är även användbar genom framförallt spridande via internet, och förekommer ofta i form av roliga filmer, klipp, bilder och hem-sidor.

Läs vidare:  www.samedemokraterna.se