Partiträff

Publicerad 15 augusti 2014 Inbjudan till partiträff med Sámiid Riikkabellodats medlemmar och sympatisörer Nu är det…

FN:s urfolksdag den 9 augusti 2014

Publicerat 2014-08-09 Bakgrund FN:s urfolksdag den  9. augusti blev  etablerad  av FN i 1994, och har…

Sametingets kulturpolitiska program 2014-2017

Publicerad 2014-08-04 Yttrande över förslag till Sametingets kulturpolitiska program 2014-2017 och  bilagd konskevensanalys. Sámiid Riikkabellodat avstyrker…