Samlad, genomtänkt och uthållig urfolkspolitik?

Publicerat 2015-01-28 Särskilda utredaren Hans Ytterberg har på regeringens uppdrag utvärderat den nationella handlingsplanen för mänskliga…

“Passivitet kring samernas rättigheter”

Publicerad 2014-01-27     Läs: SvT opinion   http://www.svt.se/opinion/article2629380.svt

Sáminuorra mfl kräver inrättandet av en nationell MR-institution.

Publicerad 2015-01-26   “Inrätta en nationell MR-institution! Svenska FN-förbundet och en rad andra organisationer kräver på…

Den nya ärkebiskopen ifrågasätter svensk samepolitik

Publicerad 2015-01-26   Ärkebiskopens  fem  teser Den nye ärkebiskopen i Svenska kyrkan Antje Jackelén talar klarspråk i…

Äntlingen en “svensk” minister som förstår.

Publicerad 2015-01-25/se artikel i DN den 25 januari 2015 “Regeringen ska fatta beslut om skallsamlingen/DN 2014-01-25…

Riksdagsseminarium 2 februari om mänskliga rättigheter i Sverige

Publicerat 2015-01-23   Tweet 22 januari 2015 | Featured | Sverige Riksdagsseminarium 2 februari om mänskliga rättigheter…