Gamla maktstrukturer och ekonomisk tillväxt viktigare än renars liv

I Kiruna kommun har fjällturismen påfört dödliga konsekvenser för renar. Renskötare i hela kommunen har uppmärksammat…