Ordföranden har ordet

Manne hevvi gaaje avojne åvtehkem sjidtim, jih aaj evvre gijhteles  åadtjoem  dejtie maah Saemierijhke krirresne jienestamme…

Vapstenmålet ställer samer mot samer

Så kom till slut en dom i Vapstenmålet och detta skapar en trygghet för de samer…

Kallelse årsstämma 19 juni 2022

Misstroende mot Sametingets politiska ledning

Misstroende mot Sametingets politiska ledning Positionen som ordförande i Sametingets styrelse är ett av de mest…