Kommentar kring Sametingets styrelses agerande i kanslichefsfrågan

Genom att granska de dokument som vi tagit del av  konstaterar vi följande: Bakgrunden till varför…

Sámiid 22. konferánsa // The 22nd Saami Conference

https://www.saamicouncil.net/se/hem/ Wednesday, August 10, 202209:00 Sunday, August 14, 202216:00 Jiellevárri / Gällivare (map) Earlier Event: June 21SÁMI DJ…

The Role of Indigenous Women in the Preservation & Transmission of Traditional knowledge

I

International Day of the World’s Indigenous Peoples 2022, Virtual commemoration, 9 August

International Day of the World’s Indigenous Peoples 2022, Virtual commemoration, 9 August 3 August 2022 On…