”Kulturkampen” förs vidare i  Dagens Nyheter på 2000-talet.

Detta är den  första artiklen av en seria av två sammankopplande artiklar som  kommentar till Hanna…

Pressmeddelande

Sámiid Riikkabellodat lämnar ett motförslag till Sametingets “Uppdrag att analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och…

Sänd en tacksamhetens tanke till Hanna Kjöller på Dagens Nyheter

Högsta möjliga tystnad Vi  bör nog sända en tacksamhetens  tanke till Hanna Kjöller för hennes ledarkolumn DN den…