“Funn fra vikingtiden: – Dette endrer Norges historie”

“Aldrifør har samisk bosetting i Verdal i Trøndelag vært mulig å spore så langt tilbake i…

Motion om att överföra förvaltningen av Rennäring till egen myndighet

Vi kan läsa i Statskontorets rapport, “Självbestämmande på papperet men inte i praktiken”, att förtroendet för…

Misstroende gentemot Rennäringsnämndens ordförande Jan Rannerud

Sametingspartierna Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Min Geaidnu riktar misstroende mot Rennäringsnämndens ordförande Jan Rannerud. Grunden till…

Misstroende mot Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson

Sametingspartierna Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Mijjen Geajnoe riktar misstroende mot Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson med anledning…

Reservation till §7 Sametingets uppdrag att analysera samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap ska utformas.

Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Min Geaidnu reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. Sametingets…

Sametingets plenum i Umeå – En “korrupt” Sametings styrelses bekännelse.

“Det luktar illa från Sametinget” Sametingets plenum samlas nu i Ubmeje/Umeå mellan den 20-22 februari 2023…