Sametingets kulturpolitiska program 2014-2017

Publicerad 2014-08-04 Yttrande över förslag till Sametingets kulturpolitiska program 2014-2017 och  bilagd konskevensanalys. Sámiid Riikkabellodat avstyrker…

Pressmeddelande

Publicerad 2014-07-11 Sametingets kulturnämnd vill införa en västerländsk syn på samisk kulturpolitik. Den politiska majoriteten i…