Min Geaidnus vägvisare tvingas avgå

Dramatiskt pressmeddelande Min Geaidnus partistyrelse meddelar i ett pressmeddelande 2014-10-20 att man förklarar förklarar misstroende mot vägvisaren…

Kritiserar Sametingets utbildningspolitik

Samelandspartiets ledamöter Per-Olof Nutti och Åsa Blind kritiserar Sametinget för avsaknad av utbildningspolitik. Detta trots att…

Samiska hälsofrågor i fokus vid Sametingets plenum

Publicerad 2014-10-02 Forskning om vem? Det finns ett stort mörkertal kring hur samer mår. Det menar…

Fastställd budget för år 2014 förlängs

Publicerad 2014-10-02 Extra ärendet Efter förslag från Ingrid Inga  att ta upp budgeten för 2015  beslutade…

Sametingets kulturpolitiska program 2014-2017

Publicerad 2014-08-04 Yttrande över förslag till Sametingets kulturpolitiska program 2014-2017 och  bilagd konskevensanalys. Sámiid Riikkabellodat avstyrker…

Pressmeddelande

Publicerad 2014-07-11 Sametingets kulturnämnd vill införa en västerländsk syn på samisk kulturpolitik. Den politiska majoriteten i…