Pressmeddelande 2009-09-16. Svensk samepolitik 2009 – Ett generande hyckleri

I en brett upplag artikel på DN debatt den 16 september presenterar de fyra allianspartiernas (M, KDS, FP och C) arbetsgrupp för samefrågor sina ambitioner rörande rennärings- och samepolitiken. Artikelens rubrik är “Historisk uppgörelse ger samerna större inflytande”.

 
I artikeln presenteras det huvudsakliga innehållet på en departemenstskrivelse som snart överklämnas till regeringen och som sedan skall ut på remiss. Arbetsgruppens förslag är en del av underlaget för en proposition om rennärings- och samefrågor som planeras till början av nästa år.

Arbetsgruppen föreslår bl.a. alla samer skall få möjlighet att vara medlem i en sameby och samebyarnas förbud mot att driva annan näringsverksamhet än renskötsel avskaffas. En särskild konsultationsordning med Sametinget föreslår också som rör beredning av lagar eller förordningar som särskilt berör samiska förhållanden och kan anses vara av vikt för den samiska kulturen eller samiska intressen i övrigt.

– Detta är genant dels för att regeringensalliansens arbetsgrupp för rennärings och samefrågor väljer presentera sina förslag i DN-debatt utan överhuvudtaget konsulterat eller informerat samerna i förhand, dels att de presenterade förslaget till reformer är gammal skåpmat som smakar gammalt svenskt lappfogdementalitet säger Ingrid Inga, partiledare i Samelandspartiet.

Sametinget förre styrelseordföranden Lars-Anders Baer som initialt hade kontakt med arbetsgruppen uttalar också sin besvikelse över arbetsgruppens sätt att arbeta.

– Först lovande arbetsgruppen att konsultationer skulle hållas med Sametinget under arbetes gång. Vi hörde inte ett knyst. Att kalla förslaget en “Historisk uppgörelse ger samerna större inflytande” är ett generande hyckleri säger Lars-Anders Baer, Sametingets förre styrelseordförande.

– Våra värsta farhågor blev besannande – den svenska regeringen vill behålla status Que. Arbetesgruppen säger ja till att ge möjligheterna till alla samer att bli medlemmar i en sameby, men någon jakt- och fiskerätt blir inte ett tal om – det ska fortsättningsvis ligga i den svenska statens händer. Av en vante som statsminister Reinfeldt lovade blev det en tumme. Förslaget är folkrättslig tvivelaktigt och som inte på något sätt kommer att reparera Sveriges allt sämre rykte internationellt om hur det samiska folket legtima rättigheter kränks avslutar Ingrid Inga, partiledare i Samelandspartiet och ledamot i Sametinget

http://www.dn.se/opinion/debatt/historisk-uppgorelse-ger-samerna-storre-inflytande-1.953370