Parisavtalet – antaget på COP 21 mötet i Paris

Publicerad 2015-12-13 Slutdokumentet nedan är hela texten, jämte smärre redigeringar som ej rör texten. Text där…

Skrönan om kanslichefen på Sametinget

Publicerat 2015-12-08 Skrönan om ”Ingrid Inga som anställde sig själv som kanslichef på Sametinget samtidigt som…

Varg i renskötselområdet och långsiktig hållbar rennäring – är det förenligt eller?

Publicerat 4 december 2015 Naturvårdsverket har i dagarna publicerat en analys och redovisning av hur socioekonomin…

COP 21 – Stort motstånd mot att skriva in något om urfolk i slutdokumentet

Publicerat 2015-12-03 Stort motstånd mot skriva in något om urfolk i COP 21 slutdokumnet Enligt de…

COP 21 – Samrerådets position dokument och urfolkens samarbete inom ramen för IIPFCC

Publicerad 2015-12-02 Saami Council Position Paper. Adopted by the Saami Council 11.10.2015 Sápmi, Murmansk, Russian Federation.…

Klimatförändringar i focus – Kyotoprotokollet

Publicerad 2015-11-30 Kyotoprotokollet All har väl vid något tillfälle hört om Kyotoprotokollet. Kyotoprotokollet är en internationell…