Sámiid Riikkabellodats kandidater till Sametinget, 3

Publicerad den 12 maj 2017

Torkel Stinnerbom Kittelfjäll/Tallsjö

Jag är Torkel Stinnerbom, 48 år och livnär mig på renen och renskötseln inom Vilhelmina norra sameby. Jag bor sommar och hösthalvåret i Kittelfjäll och vintertid i Tallsjö.

Jag är politiskt skolad i Sámi Nuorra där jag en stund var ordförande. Numera är jag politiskt aktiv i Sametinget där främst rennäringsfrågorna intresserar mig.

Klimatanpassningsåtgärder på kort och lång sikt, rovdjursfrågor d v s skyddsjakter, inventeringen, toleransnivå, ersättningsnivåer samt renskötsellänens förvaltningsnivåer är prioriterade frågor jag vill arbeta med politiskt. Utan renen ingen rennäring. Jag vill också stärka skyddet av våra betesmarker eftersom betesmarkerna är en garanti för att den traditionella renskötseln och rätten till land och vatten inte försvinner.Andra viktiga frågor för mig är också skolfrågan, språket, och andra samiska kulturyttringar.

Min okända talang är att jag även är skärmflygare,  har också provat flyga paramotor.

 

 

Johanna Njaita, Jokkmokk

Jag är Johanna Njaita, är 27 år.

Jag kommer från Hemavan, Västerbottens län men bor i Jokkmokk sedan 2011.

Jag arbetar på sameskolan i Jokkmokk som lärare samtidigt som jag har eget slöjdföretag. Jag är också ordföranden i Sametingets ungdsområd och i duodjeföreningen Jåhkåmåhkke.

Jag är intresserad av många politiska sakfrågor, Men några av dem som ligger mig nära hjärtat är utbildning, språk, duodji/vätnoe och samisk idrott. Jag vill arbeta för att stärka och synliggöra det samiska samhället i vilken språket ska vara en levande del av vår vardag. Det ska finnas utbildningsalternativ för alla åldrar och på alla nivåper. Jag tycker att vi samer ska kunna leva och livnära oss på våra samiska näringar.

Min okända talang är att jag är duktig på lassokastning – femfaldig guldmedaljör i lassokastning på Same SM i Sverige.

 

 

Tomas Nejne, Klimpfjäll

Jag är Tomas Nejne, 53 år och bor i Klimpfjäll, Vilhelmina kommun.

Min familj består av min fru och två barn. Jag bedriver renskötsel i Vilhelmina södra sameby.

Genom att engagera mig samepolitiskt i Sametinget vill jag få möjlighet att påverka de same- och rennäringspolitiska frågorna som jag är mest intresserad av – nämligen rovdjursfrågor, toleransnivå för förluster av renar, klimatförändringar, samisk utbildning och frågor om markintrång och exploateringar av renskötselns betesmarker.

Min okända talang är att jag är duktig på flugfiske och att jag är en gourmet