Kallelse till partistämma 2021

Kallelse till digital årsstämma 2021Tid: Söndag 30 maj 2021 kl 12,00-18,00Digitalt: Lifesize Anmäl dig till ponutti@gmail.com för att erhålla länk…

Krävs krafttag för att attackerna på renar ska upphöra

Ida Inga och ordförande Per-Olof Nutti har skrivit en debattartikel i Altinget. https://www.altinget.se/miljo/artikel/kravs-krafttag-for-att-attackerna-paa-renar-ska-upphora?fbclid=IwAR1B0m-k4RDudnWT6xPAxu1sEKtYub1pbl6ycYeAGpTpXFBiWiRoyRZ3arc . Attackerna på…

Duöjjie/ Vätnoe/ Duodji/ Duodje

Det har påtalats under en tid att Sápmis slöjdare, företagare samt bruksslöjdare, bör/ska/måste ha mer inflytande,…

Samisk kultur och kulturarv av Ingrid Inga

För Sámiid Riikkabellodat är det levande och långvariga bruket av naturen, land och vatten för renskötsel,…

Genomförd kulturpolitik under mandatperioden

Vad har Sametingets Kulturnämnd gjort under mandatperioden 2017-2021? En tillbakablick på vad Sametingets kulturpolitiska ledning arbetat…

I rasismens fotspår

Muittalus samid birra Tillåt mig att börja med en samisk klassiker inom den samiska  litteraturen och beskrivningen…