Ulla Barruk Sunna skriver om Samisk äldreomsorg

Det finns trängande behov av snabba och kraftfulls insatser för att bygga upp en samisk äldreomsorg.…

Ingrid Inga skriver om samisk hälsa

Det nuvarande arbetet med samers hälsosituation kan karakteriseras som spretigt och i många fall beroende av…