Kungahuset i Norge griper in i Fosen-saken.

Ella Marie Hætta Isaksen møter Kronprins Haakon og Kong Harald

FOTO: SIMEN LØVBERG SUND / DET KONGELIGE HOFF

Erkändes som medborgare/människor 1967

I ett globalt perspektiv har urfolk svårt komma till tals och få respektive stat att dels erkänna urfolkens rätt till självbestämmande och rätt till mark och vatten. Senast avvisade den invandrade europeiska befolkningen i Australien genom en folkomröstningen den 14 oktober 2023 en revidering av Australiens grundlag där aboriginerna avsågs erkänns som urfolk och folkvalt församling upprättas som ett rådgivande organ till den Australien regering. Förvisso bör man i detta sammanhang betänka att aboriginerna och Torres Strait Islanders först erkändes som medborgare i Australien och Commonwealth år 1967 genom en revisionen av grundlagen genom en folkomröstning.

Det är mycket nu


På norsk sida har det varit mycket turbulens på senaste tiden, dock mer civiliserat, öppet och i en dialogform på alla nivåer jämfört med Sverige. Den norska Högsta domstolen dom i de s.k, Fosen målen för 2 år sedan, där man fann att beslutet av den norska regeringen att tillåta bygga vindkraftverken i Fosen inte tillkommit i lagenlig form. Den norska regeringen har under tiden genom ”medling” försökt få berört renbetesdistrik att acceptera att vindkraftverket får stå kvar. Samtidigt som en ministrars när familjemedlemmar spekulerat i aktier i företag med kopplingar regeringssfären och där en annan minister tillsatt nära vänner till chefer i norsk myndigheter. Som lök på laxen har de avslöjats att förre statsministerns man spekulerat vilt med aktier, officiellt bakomryggen av statsministern. Nu spekulerat om mannen har gjort sig skyldig av insiderhandel av aktier, i företag som den norska staten på eller annat sätt haft kopplingar till. Den nuvarande norska statsministern såg tvungen att ombilda regeringen den 16 oktober 2023, vilket innebar utrikesministern på ett snyggt sätt blev sparkad och ersatt. Den förre statsministern politiska heder håller allt mer på att erodera och om hon överlever som partiledare kommer hon nog svårligen återkomma som statsministrar efter denna mycket besvärande affär.


Fosen-aksjonisterna


Fosen-aktivisterna var nu tillbaka i Oslo som aviserade, eftersom inget hänt och var ett synligt inslag i trakterna kring Stortinget, regeringskvarteren och de kunglig slottet. Greta Tunberg anslöt säg till demonstranterna med hänvisning till den grönaomställningen skall inte ske på urfolkens bekostnad. Tunberg deltagande stötte dock patrull hos den det högre nationella Fremskrittspartiet och vill porta henne från Norge. Mot bakgrund att både långbänken och svårigheten att få gehör hos den norska regeringen att efterleva Fosen-domen anhöll aktivisterna om en audiens hos den norska Kungen. Dessutom hänvisade till en gammal god samisk tradition att gå till Kungs i viktiga frågor

Audiensens beviljades


Förfrågan om audiens hos kungen besvarades omgående och audiensen ägde rum måndagen den 16 oktober 2023. Utöver Kung Harald deltog också kronprinsen Haakon på audiensen. Från aktivisterna sida deltog:


• Elle Nystad, leder NSR-Nuorat
• Elle Rávdná Näkkäläjärvi
• Ella Marie Hætta Isaksen
• Petra Laiti, leder av Suoma Sámi Nuorat
• Nella-Stina Wilks Fjällgren
• Ingke Jåma
• Mihkkal Hætta


Det mänskliga perspektivet


I en kommentar till NRK Sameradion uttalade Ingke Jåma att de var väldigt fint att vi fick audiens hon kungen trots så kort varsel, vilket betyder väl att han menar att det är en viktig sak. I dialogen med Kungen och kronprinsen framhöll Jåma att hon vikten att få fram det mänskliga perspektivet och den stora psykiska belastning för dem där kampen har blivit vardag.

Detta kan bara hända i Norge eller på norsk sida som är det vedertagna begreppet i samiska sammanhang.

Hur skall nu de Kungliga hovet snabba besked tolkas om att bevilja aktivisterna en audiens i en sådan kontroversiell fråga är uppseende väckande. Visst kan tolkas som en form av repressiva tolerans , men det är nog inte Kungahuset avsikt, utan snaran en markering av omsorgen för de samiska folket De mest sannolika är att Kungen och Kronprinsen ansåg sig så att säga tvungna att gjuta olja på vågorna, dvs dämpa frustrationen och upprördheten hos aktivisterna, m.fl. segment i det både det samiska och norska samhället.

Den grön omställningens dilemma

Den nuvarande norska regeringen sitter i en rävsax och oavsett hur man agerar kommer de uppfattas som politiskt felsteg av både politiska och ekonomisk maktcentra om man till fullo accepterar Fosen-domen, vilket skulle innebära att vindkraftverket i Fosen plockas ned. Ett symtom på detta är de stora ogillande som Greta Tunberg hänvisning till den gröna omställningen skall inte ske på urfolkens bekostnad möttes av vissa politiska segment. Skulle nu den norska regeringens taktik att dra frågan i långbänk i ett försökt pressa renbetesdistriktet att som man framhållit hitta pragmatisk kompromiss är också ett stort rikstagande. Risken är att man sätter sitt rykte på spel när frågan börjar att bli en besvärande sak internationellt. Dessutom kommer ILO att genomföra sin periodiska evaluering av hur Norge efterlever ILO konventionen 169. HD dom i Fosen-saken kommer att bli besvärande sak i denna rapportering. Sametinget kommer att göra en skuggrapport och aktivet delta i utvärderingen.
.