Samelandspartiets förslag antogs av plenum

Sametinget har under plenum i Kiruna tagit ett historisk beslut. Plenum förkastade Sametinget styrelses förslag i sin…

Pressmeddelande -Rovdjursersättning

Dags att minska rovdjursstammarna inom renskötselområdet.   Samtliga beslutade etappmål och miniminivåer för varg, järv björn,…

Pressmeddelande

Svensk rennärings- och samepolitik 2009 – ett misslyckande Alliansregeringens arbetsgrupp har i departementsskrivelsen ”Vissa samepolitiska frågor”…

Regeringens misslyckade rennärings- och samepolitik

Regeringens arbetsgrupp har lagt fram samepolitiska förslag. I dagens DN uttalar sig ett antal ledande experter…

Regeringens nya ungdomspolitik

“Att ungdomar bereds möjlighet att ta sig in i arbetslivet som företagare eller som anställda utgör…