Konvention mellan Sverige och Norge om gränsöverskridande renskötsel

Läs mer om förslaget ill ny renbeteskonvention Renskötsel över riksgränsen mellan Sverige och Norge har bedrivits…

Den svenska och norska regeringen undertecknar ny renbeteskonvention den 7 oktober 2009

Ny renbetskonvention snart ute på remiss Onsdagen den 7 oktober undertecknar jordbruks- och sameminister Eskil Erlandsson…

Sametingsvalet 2009 och Sametingets nya ledning – En analys ,del 1-4

Sámiid Riikkabellodat/Samelandspartiet/SáR vill mot bakgrund av den diskussion som uppstått i samband med konstitueringen av Sametinget…

Samelandspartiets röstförklaring från plenum i Kiruna

En ny Samelandspartist?

Den 22 september fick Sylvia Simma en dotter och vi vill passa på att gratulera henne och…

Statsbudgeten för 2010 – Areella näringar, landsbygd och livsmedel (23)