Statsbudgeten för 2010 – Rikets styrelse

Texten nedan är hämtad från statsbudgeten för år 2010 – Rikets styrelse, sidan 31.

Vissa samepolitiska frågor Ds 2009:40

Promemorian innehåller förslag till ändringar i rennäringslagstiftningen med utgångspunkt i Rennäringspolitiska kommitténs förslag (SOU 2001:101). Överlämnat…

Pressmeddelande 2009-09-16. Svensk samepolitik 2009 – Ett generande hyckleri

I en brett upplag artikel på DN debatt den 16 september presenterar de fyra allianspartiernas (M,…

Sametingsvalet 2009 och Sametingets nya ledning – En analys

Sámiid Riikkabellodat/Samelandspartiet/SáR vill mot bakgrund av den diskussion som uppstått i samband med konstitueringen av Sametinget…

Desinformation av Sara Larsson

Med anledning av Sara Larssons uttalanden i Sameradion om att valen till Sametinget genomfördes med det…

Pressmeddelande 2009-09-02

 Maktallians utan politisk viljeinriktning  Sámiid Riikabelludat har följt debatten i media där de olika partierna haft…