Dags för ordning och reda i Sametinget

År 2012 – att förlorat år År 2012 får från Sametinget horisont betecknas som ett förlorat…

Regelverk för utbetalning av rovdjursersättningar

Sametingets styrelse bereder just nu en motion från partiet Samerna om förändrade föreskrifter för utbetalning av…

Sametinget – En folkvald myndighet?

Publicerad 2012-11-09 Den är kanske svårt att sammanfatta Sametingets  plenumförhandlingarna i Östersund mellan den 23-26 oktober…

På SáR hemsida kommer senare en analys med kommentarer rörande vad som diskuterat och beslutas på Sametingets plenum i Östersund mellan den 23-27 oktober 2012.

Avslutning av Sametingets plenum kl 15.00 den 26 oktober 2012

Sametingets plenums avslutades kl. 15.00 av av Lars W Svonni, ledamot i presidiet.

Ärende 48.1 – 42. Motion motioner

Styrelsens ordförande Per Mikael Utsi lämnade en redogörelse hur motionerna bereds i styrelsen och i vilken…