Sametingets plenum i Arvidsjaur, 26-28 maj, 2015

Publicerat 2015-01-19   Sametingets ledamöter samlas till sammanträde i Arvidsjaur  Plenum  den 26-28 maj 2015 kl.…

Avslutning av Sametingets plenum kl 15.00 den 26 oktober 2012

Sametingets plenums avslutades kl. 15.00 av av Lars W Svonni, ledamot i presidiet.

Ärende 48.1 – 42. Motion motioner

Styrelsens ordförande Per Mikael Utsi lämnade en redogörelse hur motionerna bereds i styrelsen och i vilken…

Samisk utbildningspolitik (§ 47)

Kommitténs förslag En kommitté med uppgift att föreslå ett utbildningspolitiskt program tillsattes 2010.  Kommitté  överlämnade sitt…

Motion 391 – Änderingar i föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar.

Förslaget Plenum ska ta ställning  styrelsens  förslaget   att uppdra åt styrelsen verkar och utreda  för…

Sametingets mineral – och gruvpolicy på norsk sida

Urklippet nedan är hämtat från Sametingets hem-sida på norsk sida. http://www.sametinget.no/Miljoe-areal-og-kulturvern/Energi-og-mineraler/Sametinget-mineralveileder/Sametinget-mineralveileder Bakgrund: Stortinget vedtok ny minerallov…