Kallelse årsstämma 19 juni 2022

Misstroende mot Sametingets politiska ledning

Misstroende mot Sametingets politiska ledning Positionen som ordförande i Sametingets styrelse är ett av de mest…

Turbulensen i Sametinget

Sametinget styrelseordförande Håkan Jonsson försöker sätta kanslichefen Fredrik Österling på plats genom ”korrigeringssamtal” Sametinget historia sedan…

Dievasčoahkkin Julevus

Sametingets plenum Julevu / Luleå Plenum äger rum v. 22 i Luleå. Den 30 maj  pågår partiöverläggningar…

Kallelse årsstämma 19 juni 2022

Gamla maktstrukturer och ekonomisk tillväxt viktigare än renars liv

I Kiruna kommun har fjällturismen påfört dödliga konsekvenser för renar. Renskötare i hela kommunen har uppmärksammat…