Sametingets ekonomi – en snöboll i helvetet

Skenande underskottSametingets styrelse med styrelseordförande Håkan Jonsson, partiet Jakt-och fiskesamerna, har i Sametingets budgetunderlag för åren…

Sametinget plenum i Åre den 21-23 november 2023

Sametinget efter 30 år – Att vara eller att icka vara är frågan? [Plats]Åre, Holiday Club…

”Kulturkampen” förs vidare i  Dagens Nyheter på 2000-talet.

Detta är den  första artiklen av en seria av två sammankopplande artiklar som  kommentar till Hanna…

Pressmeddelande

Sámiid Riikkabellodat lämnar ett motförslag till Sametingets “Uppdrag att analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och…

Sänd en tacksamhetens tanke till Hanna Kjöller på Dagens Nyheter

Högsta möjliga tystnad Vi  bör nog sända en tacksamhetens  tanke till Hanna Kjöller för hennes ledarkolumn DN den…

Renskötarnas särskilda privilegier – Reaktion till DN

Samerna i hela Sverige upprörs över första artikeln i en DN serie, både vi som tillhör…