Sámiid 22. konferánsa // The 22nd Saami Conference

https://www.saamicouncil.net/se/hem/ Wednesday, August 10, 202209:00 Sunday, August 14, 202216:00 Jiellevárri / Gällivare (map) Earlier Event: June 21SÁMI DJ…

The Role of Indigenous Women in the Preservation & Transmission of Traditional knowledge

I

International Day of the World’s Indigenous Peoples 2022, Virtual commemoration, 9 August

International Day of the World’s Indigenous Peoples 2022, Virtual commemoration, 9 August 3 August 2022 On…

“Trevlig” sommar

Det samepolitiska arbetet har sedan några veckor gått in i en semesterfas och partiets politiker är…

Ordföranden har ordet

Manne hevvi gaaje avojne åvtehkem sjidtim, jih aaj evvre gijhteles  åadtjoem  dejtie maah Saemierijhke krirresne jienestamme…

Vapstenmålet ställer samer mot samer

Så kom till slut en dom i Vapstenmålet och detta skapar en trygghet för de samer…