Archive For 24 oktober 2012

Dag 2 – Sametingets plenum den 24 oktober 2012

By |

Sametingsordningen (§ 42) I ärendet föreslår styrelsen efter konsultationer med presidiet en rad ändringar i Sametingsordningen. Sametingsordningen reglerar arbetet i Sametinget. Bland  förslagen märks precicering av minoritetsskyddet och  en regelverket kring  uppträdande i ord och handling på ett sätt strider mot god ordning. I den inledande debatten ifrågasatte  Paulus Kuoljok kravet på att man skall…

Read more »

Dag 2 – Sametingets plenum den 24 oktober 2012

By |

Sammanträdesplan och Sametingets öppnade 2013 (§ 41) Ärendet har föranlett en längre debatt med fler mot och tilläggs förslag i förhållande till styrelsen förslag. Mycket av diskussionen och förlagen har  kretsar kring det  officiella protokollet i samband med öppnandet av det nyvalda Sametings plenumet  hösten 2013 och därmed sammanhängande frågor. SàR ledamot Sylvia Simma föreslog…

Read more »

FN dagen den 24 oktober 2012

By |

FN-dagen är en temadag  som firas 24 oktober  till minne av att FN-stadgan  trädde i kraft den dagen efter att de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd och en majoritet av medlemstaterna hade ratificerat FN-stadgan. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt. FN-dagen har firats sedan 1948, och påbjuds av…

Read more »

Stor enighet om hur de fortsatta ”överläggningarna” om en ny renbeteskonventions skall skötas.

By |

Frågan om en ny renbeteskonventionen mellan Sverige och Norge har varit en följetong nu snart i 15 år. Frågan har passerat ett nålsögat – regeringarna i Norge och Sverige har skrivit under ett avtal på framförhandlat förslag. Delade meningar Sametinget på svensk sida framhärdade ett Nej till konventionsförslaget och där även SáR var sprittrad.  Sametinget på…

Read more »

Är det dags för Samelandspartiet att hoppa av från Sametingets styrelse?

By |

Utspel av P.G. Idivuoma I ett utspel i SR sameradion och SVT Sápmi  har Per-Gustav Idivuoma  som är medlen Samelandspartiet/SáR  krävt att  SáR hoppar av Sametingets styrelse.  Han ser inte längre att  någon anledning för Samelandspartiet att sitta kvar i dagens propotionella  och  mer eller mindre lamslagna och oförutsägbara  styrelsearbete. Han hänvisar till att SáR är det…

Read more »

Styrelsens redovisning (§ 28)

By |

Kritik mot styrelsen från oväntat håll. Det kanske  mest anmärkningsvärda  under behandlingen av styrelsens redovisning är den hård kritik  mot styrelsens beslut att hålla inne med  rovdjursersättningen för en sameby pga av intärna stridigheter från partikamrater till   styrelseordförande Per Mikael Utsi.  Samelandspartiets företrädare i Sametingets Ingrid Inga reserverade sig i styrelsen  mot styrelsens beslut i aktullt…

Read more »

Sametinget plenum inleds den 23 oktober 2012 i Östersund – med spräckt budget

By |

Förlängt plenum Sametinget plenum inleds under dagen i Östersund och avslutas på fredagen den 26 oktober. Plenum är förlängd med en extra dag. Motivet till en extra session är mängden ärenden enligt majoriteten i Sametinget. Samelandspartiet reserverade sig mot beslutet framför allt  för att Sametingets budget spräcks. Underskottet i Sametingets budget ökar ytterligare. Ärende listan är förvisso…

Read more »

Partiöverläggningar 22/10 Östersund

By |

På måndagen från ca 9:00 till ca 17:00 håller plenumsgruppen partiöverläggningar kring plenumsärendena och du som medlem eller sympatisör är välkommen att delta. Plats: Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16 Väl på plats så kontaktar ni Paulus Kuoljok: 0738157099 Britt Sparrock: 0702659345 så kommer vi och möter er i hotellreceptionen.

Read more »

Sametingsvalet i maj 2013

By |

Nu är det inte mer än 7 månader kvar till Sametingsvalet den 19 maj 2013. Samelandspartiet har satt igång det interna arbetet med valet både när det gäller valprogram och vallistor. Partiet har beslutat att ge medlemmarna möjlighet att föreslå kandidater till vallistorna för norra Norrbotten, södra Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Du som är medlem…

Read more »